KISPESTI KISSZÍNHÁZ
Menü
 
Előadások, fellépések képei

A női partőrség szeme láttára (2014.május)

Máli néni (2013.január)

Liliom a Moson Megye Színjátszó Találkozón

Liliom (2012.január)

Stúdiós fellépés a KÖKI-ben

Kispesti Majális (2011)

Faroktól fölfelé a Magyar Művek Szemléjén


Faroktól fölfelé (2011.január)

2010. március 15.

Moliére: A fösvény szereplői

A fösvény (2010.január)

Kispesti Majális (2009)

Bemutatkozó műsor (2008.december)

 
Egyesület

 

Társulatunk hivatalos szervezete a KISPESTI KISSZÍNHÁZ KULTURÁLIS EGYESÜLET 2009. április 8-i dátummal került bejegyzésre a Fővárosi Bíróság által.

 

Az alapító okiratunkból egy kivonatot az alábbiakban olvashatnak az egyesület céljairól és jövőbeni működéséről.

 

Az Egyesület célja:

Állandó társulattal rendelkező alternatív színház létrehozásával és működtetésével a magyar és a világirodalom kiemelkedő műveinek színpadra segítése. A klasszikus magyar drámairodalom fontos darabjainak repertoáron tartása a világirodalom klasszikusaival egyetemben. Ezen műveknek a legmagasabb művészi eszközökkel történő bemutatása.

 

Az Egyesület demokratikus, önkéntes tevékenységet nem profit szerzés céljából folytató, nem politikai, nem kormányzati szervezet, amely általános célja érdekében minden nem kormányzati és kormányzati szervezettel együttműködik.

 

Az Egyesület tevékenységének gyakorlása során az alapszabály 7.§ - ában meghatározott tevékenységeket fejti ki.

 

Ezek közül is elsősorban előadásokat rendez.

 

Az Egyesület céljait a rendelkezésre álló anyagi eszközökkel és tagjai társadalmi tevékenységben ellátott munkája útján valósítja meg.

 

Az Egyesület jogállása:

A Kispesti Kisszínház Kulturális Egyesület jogi személy, amely országos hatáskörű egyesületként határozza meg önmagát. Az Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozott társadalmi szervezet.

 

Az Egyesület tevékenysége:

1. Meghatározott alsó korhatár felett ( 18 év ), felső korhatár nélkül, egy fiatal tehetséges felnőttekből, a színjátszás iránt elkötelezettekből álló csoport létrehozása, összefogása, előadói és művészi képességük fejlesztése, kibontakoztatása a társulatvezető által szervezett képzéseken és előadásokon.

2. A színjátszás iránt komolyan elkötelezett fiatalok megtalálása, művészeti képzése, ismereteinek bővítése, velük együtt dolgozva, magas színvonalú színházi követelményeknek eleget tevő produkciók rendezése és előadása; azok helyi és országos szinten  történő játszása, amatőr színházi fesztiválokon, versenyeken való megmérettetése.

3. A tagok számára helyi és országos szintű – kiemelten irodalmi, prózai, zenei – előadóművészeti rendezvényeken, előadóesteken, kiállításokon, versenyeken, fesztiválokon történő szereplési lehetőség biztosítása, azokra való felkészülésük elősegítése.

4. Hosszú távon egy minőségi színházi műhely kialakítása és állandó műhelymunka megvalósítása, ahol a tagok minden évad során, meghatározott időtartamban, színházi, színészi tréningek formájában képzésben részesülnek annak érdekében, hogy a mindenkori színházi munkák alkalmával a tanult új ismereteket beépíthessék az előadói, művészi megnyilvánulásaikba, amelyek a civil életükre is pozitív hatással lehetnek.

5. A környékbeli lakosság illetve az ország egész területén szervezett vendégelőadások közönségének művészeti – színházi igényeinek kielégítése a társulat elkészült előadásai által vagy az egyéni produkciók bemutatásával.

6. A tagok művészi teljesítményének ösztönzése és bármely művészeti jellegű tevékenységük elősegítése.

7. Alapszintű színházi, színészi képzés nyújtása ( végzettség és bizonyítványszerzés lehetősége nélkül ) a társulat vezetője és a felkért foglalkozásvezetők által; a jövőben színészi pályára készülők felvételire való felkészülésének segítése, támogatása.

8. A befogadó intézménnyel közösen kulturális rendezvények és amatőr színházi versenyek, fesztiválok megvalósítása, a közművelődés programjaiban való aktív szerepvállalás a társulat egészének és egyéni szereplők közreműködésével.

9. Heti rendszerességgel tartott próbák keretében évadonként legalább egy ( a későbbiekben két vagy több ) új bemutató létrehozása és egy széles repertoár kialakítása a klasszikus és a kortárs drámairodalomból egyaránt válogatva.

10. A színház nyelvezetének és vizuális megnyilvánulásának segítségével a tagok és a színjátszás iránt érdeklődők kulturális művelődésének és fejlődésének elősegítése.

11. Minden olyan színházi és művészeti tevékenység gyakorlása és annak elősegítése amely a jelen Alapszabályban nincs részletezve, de az Egyesület céljaival összhangban áll és azok megvalósítását szolgálja.

 

Egyesületünk e legfőbb célok mellett azért jött létre,  hogy a későbbiekben pályázni tudjunk a meghirdetett támogatásokra, melyeket az előadások megvalósítására, és egyéb működési költségekre kívánunk fordítani, hiszen egy amatőr társulat számára az anyagiak okozzák mindig a legnagyobb nehézségeket. E pályázatokkal szeretnénk művészeti munkánk és működésünk felmerülő költségeit finanszírozni, megtámogatni.

 

 
Előadásaink
 
Archívum
 


 
Életképek

Partőrség próba (2014.március)

Liliom próba (2011.december)

Atlasz Gábor tréningsorozata (2011)

Próbán (2010. okt.)

Második születésnap (2010)

Osonó tréning

Próbák után

Próbán (2009.okt.)

Első születésnap (2009)

 
Társulatok Honlapjai
 
Letölthető szövegkönyvek
 
Partnereink, Támogatóink